Medisch Dossier

Patiënten stellen regelmatig vragen over ‘dossieroverdracht’ en ‘inzage in het medisch dossier’. Hieronder geven we antwoord op deze vragen.

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien. Of om een afschrift van uw dossier op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie van andere artsen die u hebben behandeld. Staat er in uw medisch dossier ook informatie over andere personen (bv gezinsleden)? Dan kunt u deze informatie niet opvragen. Meer informatie over het inzien van uw medisch dossier leest u op KNMG Inzage medisch dossier.

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden persoon in te zien. Heeft u na het overlijden van een familielid nog vragen? Neem dan contact op met uw huisarts.

 

1. Afspraak maken voor inzage medisch dossier

Wilt u uw dossier inzien? Maak dan eerst een afspraak voor het spreekuur. U kunt dan uw dossier inzien. En uw huisarts kan direct uw vragen beantwoorden en/of uw medisch dossier toelichten.

 

2. Kopie medisch dossier

Wilt u een kopie van uw medisch dossier aanvragen? Doe dit dan schriftelijk. Stuur uw brief naar onze praktijk met de volgende gegevens:

  • Uw naam, geboortedatum en adres.
  • Uw wens om een kopie te ontvangen van uw medisch dossier.
  • De periode waarover uw inzage wilt hebben.

Het verstrekken van een kopie duurt minimaal 1 week. U moet een kopie persoonlijk ophalen. Neem dan ook een identiteitsbewijs mee, bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs. Het aanvragen van een afschrift van uw medisch dossier kost €0,23 per pagina (met een maximum van €4,50 per verzoek).

 

3. Overdracht van uw dossier

Kiest u een nieuwe huisarts? Dan is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw oude huisarts draagt uw medisch dossier daarom over aan uw nieuwe huisarts.