NIVEL Zorgregistraties

Huisartsenpraktijk Uil en Pols verzamelt - samen met veel zorgverleners in Nederland - gegevens over de gezondheid van patiënten. Dit gebeurt via NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Het NIVEL verzamelt deze gegevens in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de gezondheidszorg in Nederland te onderzoeken. Het NIVEL gebruikt de gegevens alleen voor onderzoek.

Het NIVEL onderzoekt bijvoorbeeld:

  • Welke gezondheidsproblemen heeft de Nederlandse bevolking?
  • Hoeveel en welke zorg gebruikt de Nederlandse bevolking?
  • Wat is de kwaliteit van de zorg die in Nederland wordt geleverd?

Antwoorden op deze vragen worden gepubliceerd op deze website van het NIVEL. En in rapporten, (vak)tijdschriften en bijvoorbeeld op websites van het RIVM en het CBS.


Bescherming privacy
NIVEL Zorgregistraties besteedt veel aandacht aan de bescherming van de privacy van patiënten. Informatie is daarom niet direct te koppelen aan een patiënt.

  • In een privacyreglement leest u welke gegevens er worden gebruikt en wat ermee gebeurt.
  • Ook volgt het NIVEL de code Goed Gedrag, opgesteld door de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen. Deze code gaat over het verantwoord gebruik van gegevens in medisch wetenschappelijk onderzoek.
  • Wilt u niet dat uw gegevens worden gebruikt voor onderzoek door het NIVEL? Geef dit dan door aan de huisarts.

Welke gegevens verzamelt NIVEL Zorgregistraties?
NIVEL Zorgregistraties gebruikt gegevens die zorgverleners standaard in hun computersysteem opslaan.

  • Meer informatie vindt u op de website van het NIVEL.