NIVEL Zorgregistraties

Huisartsenpraktijk Uil en Pols verzamelt - samen met veel zorgverleners in Nederland - gegevens over de gezondheid van patiënten. Dit gebeurt via NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Het NIVEL verzamelt deze gegevens in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de gezondheidszorg in Nederland te onderzoeken. Het NIVEL gebruikt de gegevens alleen voor onderzoek.

Het NIVEL onderzoekt bijvoorbeeld:

  • Welke gezondheidsproblemen heeft de Nederlandse bevolking?
  • Hoeveel en welke zorg gebruikt de Nederlandse bevolking?
  • Wat is de kwaliteit van de zorg die in Nederland wordt geleverd?

Antwoorden op deze vragen worden gepubliceerd op deze website van het NIVEL. En in rapporten, (vak)tijdschriften en bijvoorbeeld op websites van het RIVM en het CBS.

Bescherming van de privacy

Huisartsenpraktijk Uil en Pols doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.